Velkommen til Qurius AS

Qurius er en fornorsking av  curious (kyoo r-ee-uh s)

 • Eager to learn or know; inquisitive.
 •  Arousing or exciting speculation, interest, or attention through beinginexplicable or highly unusual; odd; strange: – a curious sort of person; a curious scene.
 • Done with painstaking accuracy or attention to detail:-  a curious inquiry.

Vår jakt på kunnskap fører ofte til litt odde produkter og tjenester som krever en høy grad av nøyaktighet og fokus på detaljene.

Vi følger prinsippene til Steve Jobs (Apple grunnlegeren)

 1. Gjør det kompliserte enkelt
 2. Kontroller opplevelsen
 3. Innovasjon
 4. Ignorer hvordan ting gjøres idag
 5. Tillit
 6. Brukeren i fokus
 7. Vinnere skaper vinnere
 8. Samarbeid på tvers
 9. Visjon og detaljer
 10. Rebelsk – bare slik blir vi bedre